Pravila

Pred vami je zadnja različica pravil, veljavna od 20.12. 2017 naprej. Bistvena sprememba je v  tem, da se donacije ekip istega sponzorja seštevajo, kar se šteje za pokal za največjega donatorja. Primer: če ima sponzor A dve ekipi, ki skupaj pretečeta za 300€ donacij, je to več, kot če ena ekipa sama preteče 280€ donacij. Še vedno se pa štejejo pretečeni krogi, pomnoženi z izbrano donacijo v evrih, dodatne donacije se sicer beležijo, ne veljajo pa za podelitve pokalov. Prejšnje spremembe: drug TRR, trajanju Goricatlona (prej 12, po novem 6 ur) in posledično številu članov ekipe (prej max 12, po novem 6).
Prosimo vas, da vaša vprašanja, pripombe ali predloge pošljete na info@goricatlon.si.   

PRAVILA - v_1.5 (veljavnost od 18.12.2017)

 

1. Goricatlon je dobrodelna, rekreativna prireditev, pri kateri so tekmovanje in atletski rezultati samo način za stimulacijo in motiviranje udeležencev za dosego cilja: čim večji doprinos k dobrodelnosti, rekreacija in druženje udeležencev.

2. Goricatlon je 6 urna prireditev, kjer sodeluje večje število ekip. Vsaka ekipa se trudi v 6 urah preteči,  prehoditi  ali (v primeru invalidskih vozičkov) prevoziti čim večje število krogov. Zaradi lažjega opisovanja bomo v nadaljevanju vse udeležence imenovali tekači. 

3. Vsaka ekipa ima do 6 tekačev. Vsak tekač teče 1 uro in preda "štafeto" naslednjemu. Vsaka ekipa prejme eno prenosljivo številko, ki si jo tekači iste ekipe izmenjujejo: tekmovalec, ki trenutno teče ob menjavi preda številko sotekmovalcu, ki bo nadaljeval tek za to ekipo. Številka je pripeta na elastični trak, katerega širino se da prilagoditi posameznemu tekmovalcu. Na številki je pritrjen čip, s pomočjo katerega merimo število pretečenih krogov. Vsak tekmovalec mora poskrbeti, da je številka ves čas vidna.

4. Ekipe so lahko sestavljene tudi iz 3-ih tekačev (vsak teče po 2 uri), 2 tekačev (vsak teče 3 ure) ali enega samega, ki teče vseh 6 ur sam.

5. Vsak tekač lahko teče za največ dve ekipi. V primerih, da se eden od tekačev iz ekipe ne pojavi pravočasno na prizorišču, ga lahko nadomesti drug tekač iz te ekipe.

6. Menjave so načeloma vsako polno uro, menjava štafete se izvede tako, da na za to označenem prostoru na cilju/štartu prvi tekač preda drugemu trak in številko s čipom! Član ekipe, ki menja svojega tovariša si mora pripeti številko te ekipe takoj ob menjavi.

7. Teče se v krogih, vsak krog je dolg približno 1 km, za vsak pretečeni krog ekipa donira določen znesek v skladu s svojimi zmožnostmi: 1, 2, 3 ali 5€.

8. Vsaka ekipa mora najkasneje do dneva pred pričetkom prireditve poravnati prijavnino v višini 50€ na v 10. točki naveden TRR. Ekipe, ki ne poravnajo zneska v dogovorjenem roku ne morejo sodelovati na tekmovanju, razen če se z organizatorjem pisno dogovorijo za drugačen način plačila..

9. Pavšalni znesek iz prejšnje točke je tudi minimum, ki ga posamezna ekipa donira. Ta znesek bo organizator doniral za izbran dobrodelni namen v celoti in se v nobene primeru ne vrača ekipi.

10. Vse ekipe se zavežejo, da bodo najkasneje v 30 dneh po zaključku Goricatlona nakazale na TRR Rotary kluba Nova Gorica SI56-04750-0000778767 celoten znesek donacije zmanjšan za že plačani pavšalni znesek. Primer: ekipa, ki se je odločila, da bo za vsak krog donirala po 3€,  preteče 80 krogov (kar skupaj znese 240€ donacije). Pred tekmovanjem poravna prijavnino v višini 50€, po tekmovanju pa še razliko v višini 190 €.

11. Vsi vplačani prispevki bodo v celoti donirani za izbran dobrodelni namen. Vsi ostali stroški bodo pokriti s pomočjo organizatorjev, sponzorjev in prostovoljcev.

12. Tekmovanje med ekipami poteka na dveh ravneh - prva je glede na število pretečenih krogov, druga pa glede na višino zbranih sredstev (Največji donator). 

13. S pokali se nagradi 6 ekip: najhitrejše 3 ekipe (ki so pretekle največ krogov) in 3 ekipe, ki so zbrale največ sredstev. Donacije ekip istega sponzorja seštevajo, kar se šteje za pokal za največjega donatorja. Primer: če ima sponzor A dve ekipi, ki skupaj pretečeta za 300€ donacij, je to več, kot če ena ekipa sama preteče 280€ donacij. Še vedno se pa štejejo pretečeni krogi, pomnoženi z izbrano donacijo v evrih, dodatne donacije se sicer beležijo, ne veljajo pa za podelitve pokalov. Podelitev pokalov je neposredno po zaključku Goricatlona. Če katera izmed nagrajenih ekip ne izvrši v celoti plačila donacije za vse pretečene kroge, se nagrada odvzame in podeli naslednji ekipi.

14. Organizatorja Goricatlona Rotary klub Nova Gorica in DLT Filipides se odpovedujeta pokalom. V primeru, da bi katerakoli ekipa organizatorja dosegla 1,2 ali 3 mesto, se pokal podeli naslednji ekipi.

Izvedba: Ar©tur